Treegarden.sk

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje svoje služby v oblasti záhradníckych a arboristických služieb.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2009 a svoje služby zabezpečujeme prostredníctvom zaškolených pracovnikov. Na odborné práce využívame výlučne pracovníkov s adekvátnym odborným vzdelaním s príslušnými certifikátmi a oprávneniami.

Individuálnym prístupom k zákazníkom sa snažíme prispôsobiť požiadavkám tak, aby sme vykonali službu v adekvátnej cene a v očakávanej kvalite. Požiadavky realizujeme v maximálnej možnej miere k ich predstavám a víziam, avšak vždy s prihliadnutím k miestnym možnostiam a podmienkam s minimalizovaním nepriaznivých dopadov na životné prostredie.