Automatický závlahový systém

Upravená prekvitajúca záhrada je v súčasnosti bežným štandardom každého moderného rodinného domu. K prekvitajúcej záhrade neodmysliteľne patrí automatizovaná závlaha. Prináša majiteľom komfort a rastlinám potrebnú vlahu pre zdravý vývoj. Vybudovanie záhrady stojí tisíce eur a najviac rizikovým obdobím sú letné mesiace, čo je aj hlavné dovolenkové obdobie. Dôkladná závlaha záhrady v hlavnom období  vyžaduje v stredne veľkej záhrade aj niekoľkohodinovú prácu. Zanedbanie tejto práce môže spôsobiť veľké škody a automatizovaný zavlažovací systém je v dnešnej uponáhľanej dobe jedným z riešení ako udržať okrasnú záhradu v zdravej kondícií. Práve automatizovaný zavlažovací systém umožňuje pravidelnú a rovnomernú závlahu, šetrí čas majiteľa a prispieva ku skvalitneniu zelene a tým aj ku zvýšeniu jej estetického vzhľadu a hodnoty. Moderné zavlažovacie systémy umožňujú takmer neobmedzené možnosti zavlažovania plôch rôznych tvarov, rôznej členitosti a odlišných nárokov na zavlažovanie. Toto sú hlavné argumenty, ktoré hovoria jasne za automatizovaný zavlažovací systém. Navyše vývoj počasia v posledných rokoch naznačuje, že bez doplnkového zavlažovania nie je možné vypestovať v našich podmienkach zdravý okrasný trávnik a nároky rastlín na závlahu, hlavne v prvých rokoch po výsadbe sú značne veľké. Automatizovaný zavlažovací systém má obrovský vplyv na kvalitu trávnika aj ostatnej zelene. Každá zeleň potrebuje okrem ďalších činiteľov ako je pôda, živiny a vzduch predovšetkým vodu. Okrasnú zeleň a najmä trávniky je nutné zavlažovať pravidelne a rovnomerne. Rastliny neznášajú sucho a ani premokrenie. Automatizovaný zavlažovací systém zabezpečuje dodávku požadovaného množstva vody v správnu dobu na správne miesto. Vieme, že dažďové zrážky u nás nie sú schopné túto potrebu v optimálnej miere zabezpečiť. Zavlažovanie sa robí najmä večer a v noci kedy je odparovanie najmenšie a šetrí sa tým voda. Zavlažovanie v túto dobu priaznivo pôsobí na vegetáciu, pretože teplota vody je blízka teplote pôdy. Automatizovaný zavlažovací systém zabezpečuje veľké úspory vody najmä tam, kde nie je vlastný zdroj vody. Ďalej úspora času stráveného pri ručnom zalievaní nie je tiež zanedbateľná. Pravidelná závlaha sa ukáže na vyššej kvalite rastlín a trávnika a ich odolnosti voči chorobám, škodcom a iným nepriaznivým vplyvom. Dochádza k zlepšeniu vzhľadu  záhrady, čím sa zvyšuje v konečnom dôsledku aj trhová hodnota nehnuteľnosti. 

Návrh

Najdôležitejší faktor správneho chodu a pokrytia závlahy je precízne vypracovaný závlahový projekt. Pre vytvorenie optimálneho návrhu automatického zavlažovacieho systému je potrebné zhromaždiť čo najpodrobnejšie informácie. Konkrétny návrh potom vychádza jednak zo skúseností, ale predovšetkým zo znalostí reálneho správania sa jednotlivých komponentov systému. V žiadnom prípade neodporúčame navrhovať si závlahový systém svojpomocne! Každý postrekovač automatickej závlahy má podľa typu alebo nadstavenia uhla polievania inú spotrebu vody a závlahovú dávku. Akonáhle sa presiahne na jednej vetve počet trysiek, so súčtom spotreby vody vyšším ako je maximálny výkon čerpadla, v systéme bude nedostatočný tlak a postrekovače pri menšom tlaku budú mať menši výkon!  V konečnom dôsledku to bude znamenať to, že potrebná závlahová dávka pre trávnik nebude dosiahnutá, čo sa prejaví v kvalita trávnika. Zanalosti z oblasti hydrauliky sú pri návrhu automatického závlahového systému neodmysliteľné.

Odzimovanie

Závlahový systém spúšťa na jar.

Skontrolujú a vyčistia sa postrekovače a naprogramuje ovládacia jednotka. Celý systém je opäť aktívny a celú sezónu nevyžaduje žiadnu starostlivosť.

Realizácia

Realizáciu automatického závlahového systému prenechajte skúseným odborníkom. Predítete tak mnohým problémom, ktoré nesprávnou inštaláciou vzniknú. Neskôr budete musiet investovať na rekonštrukciu závlahového systému, ktorá vás vyjde omnoho viac ako ušetrené peniaze pri neodbornej inštalácií.

Zazimovanie

Zazimovanie závlahy zabezpečí maximálnu životnosť a bezproblémový chod automatickej závlahy na dlhé roky. Zazimovanie je treba vykonať skôr, ako prídu silné mrazy, aby sa systém nepoškodil.