Odstraňovanie kalamít

V prípade kalamitnej udalosti zapríčinenej prírodnými živlami ako napríklad vietor, námraza, sneh, požiar alebo aj v prípade neodborného zásahu vykonávame asanáciu stromov aj v tých najrizikovejších prípadoch.

                       V prípade potreby volajte 0948 271 270.