Ošetrenie stromov rezom

Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností stromov.

S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.

Z hľadiska účelu delíme technológiu rezu na výchovný, zdravotný, redukčný, bezpečnostný a špeciálny.

 

Výchovný rez je záležitosťou mladých stromov.

 

Zdravotný rez je základným typom rezu, ktorým sa odstraňujú konáre suché a odumierajúce, tvarovo nevhodné, napadadnuté patogennymi organizmami alebo so silne zníženou vitalitou vo vnútornej časti koruny.

Pri tomto type realizácie rezu využívame lezeckú techniku pomocou ktorej je možné sa bez zbytočných škôd dostať do požadovaného miesta rezu. Použitie pracovnej plošiny je v takýchto prípadoch len zbytočne finančne nákladnejší a podmienený možnosťou prístupu.

 

Bezpečnostný rez je účelovo zameraný na požiadavku prevádzkovej bezpečnosti stromu. Odstraňujú sa prekážajúce konáre, nebezpečné alebo suché konáre v miestach frekventovaných alebo v blízkosti objektov.

 

Redukčný rez je zameraný na globálnu alebo jednostrannú redukciu koruny z dôvodu nevhodného miesta výsadby (blízkosť objektov, el. vedení) alebo narušenej prevádzkovej bezpečnosti stromu s cieľom odľahčiť korunu.
Pri tomto reze klademie dôraz na zachovanie prirodzeného habitusu stromu bez trvalej deformácie znehodnotenia koruny. V opačnom prípade pri veľmi radikálnom zásahu dochádza k narušeniu fyziologických procesov stromu a následnému zníženiu jeho vitality a v krajných prípadoch až k odumretiu časti koruny či celého stromu!