Výsadba stromov

Základným predpokladom prosperujúceho stromu je jeho správna výsadba, čomu však prechádza nemalou mierou aj výber vhodného druhu a umiestnenie na vhodné miesto.

V mestskom prostredí sa podmienky diametrálne odlišujú od prirodzených podmienok stromov, čo je v skutočnosti les a preto treba vhodne zvážit výber druhov.

Rôzne druhy stromov majú rôzne nároky na stanovisko a miesto pre rast.

Nemalou mierou kladieme však aj my ľudia veľké nároky na stromy.