Sme spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti arboristiky. Našim dlhodobým cieľom je udržiavať stromy zdravé a bezpečné.

Vykonávame odborné práce na stromoch od počiatočného hodnotenia stromov cez návrhy opatrení až po samotnú realizáciu prác.

Náplňou našej práce je komplexná starostlivosť o stromy rastúce mimo les.

o nás

Sme spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti arboristiky. Našim dlhodobým cieľom je udržiavať stromy zdravé a bezpečné.

Vykonávame odborné práce na stromoch od počiatočného hodnotenia stromov cez návrhy opatrení až po samotnú realizáciu prác.

Náplňou našej práce je komplexná starostlivosť o stromy rastúce mimo les.

Stromy orezávame za účelom predĺženia ich životnosti, udržania alebo zlepšenia ich zdravotného stavu a zvýšenia ich prevádzkovej bezpečnosti.
Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonávaná na základe poznania fyziológie stromov a preto sa v tejto problematike neustále vzdelávame a využívame pri ňom postupy podľa najnovších poznatkov.
Vykonávame:

 • Zakladacie rezy (zapestovanie koruny, komparatívny rez, výchovný rez)
 • Udržiavacie rezy (bezpečnostný rez, zdravotný rez, redukčný rez)
 • Stabilizačné rezy (zosadzovací rez, stabilizácia sekundárnej koruny, obvodová redukcia)
 • Tvarovacie rezy (rez živých plotov, rez na hlavu)

orez stromov

Stromy orezávame za účelom predĺženia ich životnosti, udržania alebo zlepšenia ich zdravotného stavu a zvýšenia ich prevádzkovej bezpečnosti.
Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonávaná na základe poznania fyziológie stromov a preto sa v tejto problematike neustále vzdelávame a využívame pri ňom postupy podľa najnovších poznatkov.
Vykonávame:

 • Zakladacie rezy (zapestovanie koruny, komparatívny rez, výchovný rez)
 • Udržiavacie rezy (bezpečnostný rez, zdravotný rez, redukčný rez)
 • Stabilizačné rezy (zosadzovací rez, stabilizácia sekundárnej koruny, obvodová redukcia)
 • Tvarovacie rezy (rez živých plotov, rez na hlavu)

Výruby stromov vykonávame prevažne za pomoci špeciálnej stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach, kde to bežným spôsobom nie je možné. Jedná sa napríklad o exponované miesta v blízkosti budov, v parkoch, na cintorínoch, pri cestách a pod.
Vykonávame:

 • voľné výruby stromov
 • výruby stromov s vychýleným ťažiskom
 • výruby suchých a defektných stromov
 • postupné výruby stromov s voľnou dopadovou plochou
 • postupné výruby stromov s prekážkou v dopadovej ploche
 • štiepkovanie konárov
 • odstraňovanie pňov pomocou pňovej frézy

výrub stromov

Výruby stromov vykonávame prevažne za pomoci špeciálnej stromolezeckej techniky v sťažených podmienkach, kde to bežným spôsobom nie je možné. Jedná sa napríklad o exponované miesta v blízkosti budov, v parkoch, na cintorínoch, pri cestách a pod.
Vykonávame:

 • voľné výruby stromov
 • výruby stromov s vychýleným ťažiskom
 • výruby suchých a defektných stromov
 • postupné výruby stromov s voľnou dopadovou plochou
 • postupné výruby stromov s prekážkou v dopadovej ploche
 • štiepkovanie konárov
 • odstraňovanie pňov pomocou pňovej frézy

Frézovanie pňov je rýchlym a efektívnym spôsobom odstránenia pňov po výruboch. Je to metóda, pri ktorej sa odstráni peň pod úroveň terénu špeciálnou pňovou frézou s minimálnym poškodením okolitého terénu.Z pňa zostane po vyfrézovaní rozdrvená drevná hmota, ktorá sa ponechá na mieste alebo sa nahradí novým substrátom.

frézovanie pňov

Frézovanie pňov je rýchlym a efektívnym spôsobom odstránenia pňov po výruboch. Je to metóda, pri ktorej sa odstráni peň pod úroveň terénu špeciálnou pňovou frézou s minimálnym poškodením okolitého terénu.Z pňa zostane po vyfrézovaní rozdrvená drevná hmota, ktorá sa ponechá na mieste alebo sa nahradí novým substrátom.

Výsadba stromov je zásadnou súčasťou v odbore starostlivosti o dreviny. Kvalitne vysadené dreviny sú základom pre ich dlhodobú existenciu. Zanedbanie alebo podcenenie zásad výsadby môže ľahko spôsobiť stratu vysadených stromov a privodiť tým aj nemalé finančné straty.
Naše služby v oblasti výsadby zahŕňajú:

 • konzultácie pri voľbe vhodného stanovišťa
 • výber kvalitného výsadbového materiálu
 • manipuláciu a transport na stanovište
 • správnu technológiu výsadby
 • výsadbu nadrozmerných stromov pomocou ťažkej techniky
 • povýsadbovú starostlivosť

výsadba stromov

Výsadba stromov je zásadnou súčasťou v odbore starostlivosti o dreviny. Kvalitne vysadené dreviny sú základom pre ich dlhodobú existenciu. Zanedbanie alebo podcenenie zásad výsadby môže ľahko spôsobiť stratu vysadených stromov a privodiť tým aj nemalé finančné straty.
Naše služby v oblasti výsadby zahŕňajú:

 • konzultácie pri voľbe vhodného stanovišťa
 • výber kvalitného výsadbového materiálu
 • manipuláciu a transport na stanovište
 • správnu technológiu výsadby
 • výsadbu nadrozmerných stromov pomocou ťažkej techniky
 • povýsadbovú starostlivosť

Hodnotenie stromov je činnosť, ktorá zahŕňa analýzu širokej škály faktorov a preto si vyžaduje príslušnú odbornú kvalifikáciu hodnotiteľa. Vykonávame hodnotenia jednotlivých stromov v rôznych stupňoch pre účely výrubových konaní, spracovania dokumentu starostlivosti o dreviny, revitalizácií a rekonštrukcií objektov zelene a pod.

hodnotenie stromov

Hodnotenie stromov je činnosť, ktorá zahŕňa analýzu širokej škály faktorov a preto si vyžaduje príslušnú odbornú kvalifikáciu hodnotiteľa. Vykonávame hodnotenia jednotlivých stromov v rôznych stupňoch pre účely výrubových konaní, spracovania dokumentu starostlivosti o dreviny, revitalizácií a rekonštrukcií objektov zelene a pod.

Cieľom stabilizácie stromov, je zaistenie prijateľnej miery rizika, spojeného s existenciou staticky narušených stromov. Stabilizačné systémy sa využívajú tam, kde nie je možné dosiahnuť zodpovedajúcu mieru stabilizácie rezom a kde nie je možné uvažovať o odstránení destabilizovaného stromu. Inštalácia bezpečnostných väzieb a ostatných stabilizačných systémov sa uskutočňuje v opodstatnených prípadoch na významne destabilizovaných stromoch za účelom predĺženia ich perspektívy a zlepšenia ich prevádzkovej bezpečnosti.
Vykonávame návrh a inštaláciu:

 • dynamické bezpečnostné väzby
 • statické bezpečnostné väzby
 • obruče
 • podpery

stabilizácia stromov

Cieľom stabilizácie stromov, je zaistenie prijateľnej miery rizika, spojeného s existenciou staticky narušených stromov. Stabilizačné systémy sa využívajú tam, kde nie je možné dosiahnuť zodpovedajúcu mieru stabilizácie rezom a kde nie je možné uvažovať o odstránení destabilizovaného stromu. Inštalácia bezpečnostných väzieb a ostatných stabilizačných systémov sa uskutočňuje v opodstatnených prípadoch na významne destabilizovaných stromoch za účelom predĺženia ich perspektívy a zlepšenia ich prevádzkovej bezpečnosti.
Vykonávame návrh a inštaláciu:

 • dynamické bezpečnostné väzby
 • statické bezpečnostné väzby
 • obruče
 • podpery

Špeciálne zásahy na stromoch sú výnimočné opatrenia, ktoré sú realizované v obzvlášť opodstatnených prípadoch a vyžadujú si odbornú kvalifikáciu.
Vykonávame nasledovné špeciálne zásahy:

 • ošetrenie stromov blízke prírode
 • konzervačné ošetrenie stromov
 • presádzanie stromov z trvalého stanovišťa
 • riešenie konfliktov s okolitými štruktúrami
 • fytopatologická ochrana stromov

špeciálne zásahy na stromoch

Špeciálne zásahy na stromoch sú výnimočné opatrenia, ktoré sú realizované v obzvlášť opodstatnených prípadoch a vyžadujú si odbornú kvalifikáciu.
Vykonávame nasledovné špeciálne zásahy:

 • ošetrenie stromov blízke prírode
 • konzervačné ošetrenie stromov
 • presádzanie stromov z trvalého stanovišťa
 • riešenie konfliktov s okolitými štruktúrami
 • fytopatologická ochrana stromov

Pre správny vývoj stromov a obecne akejkoľvek výsadby je potrebná primeraná závlahová dávka. Závlahová dávka pre stromy by mala byť zabezpečená hlavne v čase výsadby a jej povýsadbovej starostlivosti trvajúcej približne tri roky alebo v obdobiach extrémneho sucha. Spôsobov zavlažovania je niekoľko a vždy je potrebné posúdiť vhodnosť daného riešenia.

Vykonávame návrh a montáž:

 • Podpovrchové závlahy koreňového systému stromov
 • Povrchové závlahy stromov zavlažovacími vakmi
 • Automatické závlahy stromov a ostatných plôch

Závlaha stromov

Pre správny vývoj stromov a obecne akejkoľvek výsadby je potrebná primeraná závlahová dávka. Závlahová dávka pre stromy by mala byť zabezpečená hlavne v čase výsadby a jej povýsadbovej starostlivosti trvajúcej približne tri roky alebo v obdobiach extrémneho sucha. Spôsobov zavlažovania je niekoľko a vždy je potrebné posúdiť vhodnosť daného riešenia.

Vykonávame návrh a montáž:

 • Podpovrchové závlahy koreňového systému stromov
 • Povrchové závlahy stromov zavlažovacími vakmi
 • Automatické závlahy stromov a ostatných plôch

Medzi činnosti ktoré vykonávame patria aj iné činnosti, ktoré nespadajú tak úplne do nášho profesionálneho portfólia ale máme k nim určitý vzťah a potrebné skúsenosti.

 • Prevoz a osadenie nadrozmerných vianočných stromčekov
 • Záchrana uviaznutých dronov v nedostupných korunách stromov
 • Záchrana zvierat z korún stromov
 • Inštalácia vtáčích búdok

iné činnosti

Medzi činnosti ktoré vykonávame patria aj iné činnosti, ktoré nespadajú tak úplne do nášho profesionálneho portfólia ale máme k nim určitý vzťah a potrebné skúsenosti.

 • Prevoz a osadenie nadrozmerných vianočných stromčekov
 • Záchrana uviaznutých dronov v nedostupných korunách stromov
 • Záchrana zvierat z korún stromov
 • Inštalácia vtáčích búdok

kontakt

napíšte nám:

Ďakujeme,

že ste si nás vybrali. Budeme Vás kontaktovať čo najskôr.