Stromy orezávame za účelom predĺženia ich životnosti, udržania alebo zlepšenia ich zdravotného stavu a zvýšenia ich prevádzkovej bezpečnosti.
Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonávaná na základe poznania fyziológie stromov a preto sa v tejto problematike neustále vzdelávame a využívame pri ňom postupy podľa najnovších poznatkov.
Vykonávame:

  • Zakladacie rezy (zapestovanie koruny, komparatívny rez, výchovný rez)
  • Udržiavacie rezy (bezpečnostný rez, zdravotný rez, redukčný rez)
  • Stabilizačné rezy (zosadzovací rez, stabilizácia sekundárnej koruny, obvodová redukcia)
  • Tvarovacie rezy (rez živých plotov, rez na hlavu)